Lessons Learned from the Browser Wars

by Scott | 11/23/2009

One Response to “Lessons Learned from the Browser Wars”

  1. Защо хората мразят процесите | PM Stories Says:

    […] презентация, изнесена пред екипа на Google, наречена Поуки от войната на браузърите. Ð’ нея той разказва за ранните години на интернет и […]

Leave a Comment